Foreldrevettregler

Foreldrenes adferd skal preges av fair play, respekt og lagånd.

1. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du. Ha et bevisst forhold til DANSERENS mål, evne og ambisjonsnivå.

2. Drøft med ditt barn målsetting og planlegg aktivitetene i felleskap. Be gjerne om råd fra pedagogene ved behov. Deretter vis respekt for planlagte aktiviteter og vær oppmerksom på at det er stor forskjell mellom oppmuntring og press og mellom fokus på mestring og plassering på konkurranse.

3. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor ditt barn. Respekter de andre dansere og respekter de andre foreldrene. Det er viktig å snakke til hverandre istedenfor om hverandre. Husk at din holdning smitter og at det skal være rom for forskjeller!

4. Bidra til å utvikle lagånd: Heie på laget istedenfor bare på ditt eget barn.

5. Vær inkluderende. Husk: Samarbeid styrker og det er ikke bare barna som kan føle seg utenfor men også foreldre.

6. Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og danserne ikke er til stede. Føler du at det er vanskelig å ta opp ting, da må du henvende deg til SU eller Styret. Vi foretrekker skriftlig henvendelse. Vi understreker at i alle person-relaterte saker har SU/Styret plikt til å forholde seg til personvern.

7. Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter. Oppdragelse er foreldrenes ansvar, IKKE trenernes. Ha en hyggelig og høflig fremtoning.

8. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang.

9. Når du er tilskuer (på konkurranse/oppvisning): Ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv.

10. Vis respekt for det arbeidet de frivillige i klubben gjør. Husk at dette er arbeid som for det meste utføres i tillegg til vanlig arbeid de enkelte har. Ha takhøyde og konstruktiv innfallsvinkel hvis du opplever at det skjer feil. Kom med konstruktivt forslag og tilbud om hjelp, fremfor kritikk eller nedlatende kommentarer. Vær bevisst på at din holdning kan både motivere men også kvele motivasjon.

11. Delta på foreldremøter og på generalforsamling. Det er det som er vår felles arena for å drøfte klubbens anliggende og utfordringer.

12. Bruk klubbens offisielle kommunikasjonskanaler (e-post til kontakt@2dance.no eller su@2dance.no) ved saker som bør fremmes til et bemyndiget organ.

13. Husk at i klubbens statutter er det tydelig formulert at her skal det være plass og tilbud til alle som synes at dans er gøy; både for de som ønsker å ha en morsom fritidsaktivitet og for de som satser på å nå internasjonale topplasseringer. For å trekke opp et eksempel: Det er ingen krav å måtte gå til anskaffelse av dyre drakter for å kunne være med, men det må også være lov til å kunne anskaffe slike drakter dersom man ønsker det, uten at dette skaper press. Det samme gjelder privattimer, o.l.

14. Møt opp på konkurranse og oppvisning. Barna blir motivert av det. 

Kontakt oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.