Dansestilen Freestyle

  

Av alle danseforbundets grener er det freestyle dans som har forandret seg mest fra opprinnelsen. Det er filmen Saturday Night Fever fra 1978 som startet det hele, og den formen dansestilen har i dag er i hovedsak utviklet i Storbritannia. Enorm spenst, hurtighet og bevegelighet kjennetegner freestyle dans i dag. Det er i hovedsak en solo-gren selv om par, trio og team også er underkategorier i freestyle dans. Den lave terskelen for å delta i freestyle dans på storslagne arrangementer og konkurranser er en av de viktigste årsakene til grenens suksess.


Freestyle disco jazz (FDJ) er hele navnet for denne dansestilen. Den er energisk og man danser til sanger med høyt tempo. Dansetrinnene varierer fra koordinerte armbevegelser, høye spark, imponerende hopp og akrobatikk. Som danser kreves det allsidighet, koordinasjon, styrke, bevegelighet, eksplosivitet med mer, og denne dansestilen er en god måte å oppnå dette på. Det arrangeres konkurranser hver måned og det finnes flere store konkurranser i England som er verdt å få med seg.

 
 
 
 
 

Kontakt oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.