Dobbel og Smallgroups

Vi anbefaler sterkt å være med på dobbel eller smallgroups dersom du har mulighet. Det skaper felleskap i en ellers nokså individuell idrett.
Når det gjelder dobbel:
Dobbel, eller duo, ligger i navnet - og består av to dansere som danser en koreografi sammen. Det er veldig viktig her at både dansere og foreldre «finner hverandre». Dansere må ha lyst til å gjøre dette sammen og foreldre må ha evne til å kunne samarbeide med hverandre.Er dere usikre? Spør trenerne og lytt til trenernes anbefaling når det gjelder konstellasjon. Husk å forankre en holdning om at dette ikke er ekteskap. Ved oppløsning må det gjøres med omtanke. Vis hensyn til begge parters interesse og følelser.
 
 
Når det gjelder small groups:
En gruppe, også kalt smallgroup, består av 6-7 dansere som danser en felles koreografi. Det er viktig at hvis gruppen skal fungere og kunne konkurrere sammen, at man møter opp til både treninger og konkurranser. Ha et foreldremøte i gruppen så tidlig som mulig, aller helst i begynnelsen av året og avklar:

• Ambisjonsnivået.
Hvilke internasjonale konkurranser ønsker man å delta hvis dette er tilfellet.
• Finansiering av reiser og drakter.
• Forpliktelser man må regne med som gruppemedlem.
Deltakelse på trening, reise, dugnad, og lignende.
• Avklar informasjonsflyt
Trenerne har ikke kapasitet til å forholde seg til 7 stk. Det må respekteres. Velg en oppmann (gruppe-ansvarlig). All kommunikasjon bør gå via oppmannen.
Det er egen påmelding og pris for smallgroups, som man får beskjed om fra partiets kontaktperson.

Kontakt oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.