Om Treningsopplegg og timeplan

Timeplanen er utformet slik at man kan tilby tilpasset tilbud både til de som ønsker å drive med dans som fritidsaktivitet og til de som ønsker å satse på dans som idrett. Treningstilbudet er bredt og det er ikke meningen at en MÅ delta på alt for å kunne nå langt. Meningen er å kunne velge slik at en kan integrere treningen i en skolehverdag så godt som mulig.

Teknikk, spenst og kondisjon er innbakt i all grunntrening. For å få bygd opp dette er det en forutsetning at danserne deltar på disse treningene. Koreografi kan danses og øves til mangfoldig musikk. Det er med andre ord ikke noe i veien for å øve på freestyle koreografi til disco musikk. Eller omvendt. Man skal heller ikke undervurdere overføringsverdien på tvers av ulike dansestiler.

Eksempelvis: En PA-danser som møter opp på en freestyle-trening får trent mye på utrykk og presentasjon. Mens en freestyle-danser har mye å hente hva angår teknikk på en PA-trening. Vår timeplan følger skoleruta. Det betyr at det er ingen ordinær trening i skoleferiene, på helligdager og på offentlige fridager. I feriene legges det som regel opp til et separat treningstilbud. Dette annonseres på nettsidene våre i rimelig tid i forveien.

OPPVARMING
Ihht. et nøye gjennomtenkt oppvarmingsprogram som fokuserer på alle ledd og all muskulatur (både styrke- og støttemuskulatur). Oppvarming er et grunnleggende element i skadeforebygging. Det er viktig at foreldrene er behjelpelige med bevisstgjøring slik at vi kan opprettholde en kultur hvor oppvarming tas alvorlig.

TEKNIKK
Det er ikke et mål å få til elementene fortest mulig. Målet er å få elementene teknisk RIKTIG. Da må vi bruke den tiden de enkelte utøvere har behov for ut ifra egne forutsetninger. Som konkurransedansere er det krav om å få til en del fysisk krevende bevegelser som presser skjelett/ledd/muskler inn i posisjoner som er svært krevende for kroppen, nettopp derfor er innlæring av riktig teknikk for å utføre hver eneste bevegelse veldig viktig, med tanke på skadeforebygging og selvfølgelig også det funksjonelle og estetiske ved selve sporten. Det er viktig at foreldrene støtter opp under dette og forstår at ting tar tid. Hos oss er det mye viktigere å kunne bruke barneårene som dansere til å bygge danserne opp riktig, enn at de fort skal se raske/eksplosive/fancy ut på dansegulvet og med det oppnå ”sjarmer poeng” fra dommerne, men så ender vi opp med junior/senior dansere noen år senere som ikke er allsidig trent, og som da får «straffen» i kroppen i form av skader på grunn av feil bruk av teknikk.

Alle barna er fysisk forskjellige, noen er myke av natur/andre ikke, noen er raske av natur/andre ikke, de skal få utvikle seg i sitt eget tempo, og skulle dere ønske å vite noe om deres barn individuelle utvikling (hvor det ligger an i løypa) er det bare å sende inn en e-post med spørsmål til sportslig leder.

STYRKE OG SPENST
Er viktig; ikke bare for å greie eksempelvis høye hopp, men man må styrke ledd for å klare belastningen ved eksempelvis landinger, osv. I tillegg er det veldig viktig å styrke støttemuskulaturen.

KJØRING (koreografi/dans)
Her legger vi vekt på at alle skal få tilbakemelding. MEN: Omfanget kan variere fra gang til gang og fra utøver til utøver. Utgangspunktet for treneren er å få danseren til å fokusere på én ting av gangen. Men treneren må basere seg på en helhetsvurdering av situasjonen der og da. Det er viktig at man stoler på trenerens dømmekraft og ikke tolker som forskjellsbehandling når den ene danseren den ene dagen har behov for litt fyldigere tilbakemelding. Neste gang er behovet antagelig snudd. Det kan også forekomme generelle tilbakemeldinger som alle jobber med samtidig.

NÅR BEGYNNE MED SHOW/JAZZ?
Dette er opp til hver enkelt. Når man kan trinnene godt i freestyle, slow og disco kan man godt få sin egen koreografi i jazz og show-grenene. Man begynner gjerne med jazz eller show og så går man gradene derfra. Trenerne bruker ca 3 PT timer på å få ferdig en tilpasset koreografi i disse grenene. Da får også danserne helt egen mixet musikk tilpasset dansen.

 

Kontakt oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.