Dugnader i 2Dance

2Dance er et frittstående fler-idrettslag som er eiet og drevet av medlemmene. Danseklubben 2Dance er tilsluttet Norges Idrettsforbund, Norges Danseforbund og Norges Gymnastikk- og Turnforbund.


Norges idrettsforbund (NIF) er en organisasjon som er tuftet på frivillig innsats. De fleste idrettslag arrangerer derfor dugnader der medlemmene eller deres foreldre deltar. Dugnad sparer idrettslaget for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene

Danseklubben 2Dance, som alle andre klubber, er helt avhengig av frivillighet for å få til en forsvarlig drift, både økonomisk og organisatorisk. Minimumsgraden av frivillighet i 2Dance er knyttet til organisert dugnad fordelt likeverdig på alle medlemmene. 


I foreldredrevne idrettsklubber spiller dugnadsarbeidet en avgjørende rolle for å opprettholde et sunt og rimelig treningsmiljø for barna. Dugnader er ikke bare et spørsmål om fellesskap og samarbeid, men også en nødvendighet for å opprettholde økonomisk bærekraft. Klubber er avhengige av inntekter for å dekke kostnadene knyttet til utstyr, fasiliteter, turneringer og andre aktiviteter.

Når foreldre deltar i dugnader, bidrar de til å redusere klubbens utgifter betydelig. Dette betyr at klubben kan opprettholde rimelige treningsavgifter for alle barna. Uten tilstrekkelig dugnadsinnsats, kan klubben være nødt til å øke treningsavgiftene for å dekke de økende kostnadene. Dette kan resultere i at noen familier ikke har råd til å la barna delta, noe som hindrer barna i å dra nytte av idrettsaktiviteter og fellesskapet som klubben tilbyr.

Når foreldre er aktive i dugnadsarbeidet, skaper de også et sterkt fellesskap og viser barna viktigheten av frivillig innsats og samarbeid. Dugnadsarbeidet bidrar derfor ikke bare til økonomisk støtte, men også til å bygge en følelse av tilhørighet og samhørighet innenfor klubben. Samlet sett er foreldreinvolvering i dugnad en vinn-vinn-situasjon som styrker klubben økonomisk og skaper et positivt og engasjerende miljø for barna.

Det er mange former for dugnadsarbeid, dette kan eksempelvis være vedlikehold og oppussing av anlegg/lokaler, vaffelsteking, vakthold ved arrangementer, loddsalg og annen type salg (eks.
salg av dopapir, julekalender etc.).


Fra oppussing 2019/2020

 

I 2Dance benytter vi oss av disse typene dugnader:

 Beskrivelse  Ansvarlige
Dugnadsvakter når 2Dance arrangerer en
dansekonkurranse, forestillingen Show2dance eller andre arrangementer.
Disse utføres av konkurransepartiene.
Dugnadsvakter i form av vakter for resepsjonen/vaffelsalg/kiosksalg. Disse utføres av dansekurspartiene.
Dugnader i form av salg av sokker, dopapir/tørkeruller, julekalender, gavepakninger o.l. Dette utføres av alle.
Dugnader når en gruppe ønsker å gjennomføre en treningssamling eller for å delta på konkurranser for denne gruppen. Gruppen/gruppens foresatte.

 

For konkurransevaktene:
Dugnadslister vil bli publisert så tidlig som mulig før arrangementene med fordeling på medlemmenes foreldre. Den enkelte er selv ansvarlig for å bytte dugnadsvakt som ikke passer.

Vaffel/kiosk-vaktene i forbindelse med avslutningsuker rulleres på foreldrene i dansekurspartiene. Til dugnaden har man typisk vakt i studio en ukedag med salg av vafler fra 16.30-19.30. Studio har vaffeljern og utstyr, mens den som har vakt tar med ca 4 liter røre.

Årshjul dugnader

 

 

 

Norges idrettsforbund (NIF) er en organisasjon som er tuftet på frivillig innsats. De fleste idrettslag arrangerer derfor dugnader der medlemmene eller deres foreldre deltar.

Dugnad sparer idrettslaget for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene. Dugnadsarbeid er eksempelvis vedlikehold og oppussing av anlegg/klubbhus, vaffelsteking, vakthold ved arrangementer etc. Loddsalg og annen type salg (eks. salg av dopapir, julekalender etc.) er også dugnadsarbeid.

Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for et idrettslag og er ofte helt nødvendig for at medlemmene skal kunne få et godt aktivitetstilbud. Dugnadsarbeidet bør oppleves som sosialt, gøy og frivillig, og vil da kunne bidra til å styrke fellesskapet i idrettslaget. NIF vil oppfordre til å stille på
dugnad i stedet for «å kjøpe seg fri».

 

Kontakt oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.