Om 2 dance

"Vi gleder verden med dans"

VI ER ET FORELDREDREVET, DUGNADSBASERT IDRETTSLAG

 

Danseklubben 2Dance ble stiftet i 2009.

Vi er en frittstående fleridrettslag som er eid og drevet av medlemmene. Vi er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Danseforbund

Vi har et bredt kurs- og treningstilbud innen både dans og turn til barn og ungdom i alle aldre.

Klubben tar særskilt ansvar i forhold til barneidrett. For barn vil fokuset i større grad ligge på mestring ut fra egne forutsetninger og i mindre grad resultatene i konkurranser. Sunn utvikling er et krav. Det betyr at barn vil lære riktig teknikk og utvikle koreografi i takt med egen fysisk utvikling.

Treningsplanen skal gi mulighet for å satse så mye man vil på de forskjellige dansestilene og utvikle seg i den retningen som passer danseren best.

Vår klubb, som alle andre klubber, er helt avhengig av frivillighet for å få til en forsvarlig drift, både økonomisk og organisatorisk. Minimumsgraden av frivillighet i 2Dance er knyttet til organisert dugnad fordelt likeverdig på alle medlemmene. Men dette er ikke tilstrekkelig. Vi har behov for ildsjeler som er villige til å ta på seg mer.

Vi håper at det blir flere som velger å involvere seg. Døra er åpen for alle :-)

Send en melding til kontakt@2dance.no. Vi tar deg gjerne imot!

  

2Dance skal kjennetegnes av følgende verdier:

  • Glede
  • Sunnhet
  • Likeverd
  • Samhold

"Gjennom sunn danseveiledning i et sunt miljø skal vi skape likeverdig mulighet for alle våre dansere slik at de finner sin EGEN danseglede uansett evne og ambisjon."

- Dette er vårt ledetråd; grunnpillaren i alt vi gjør!

Sunnhet handler både om det mentale og det fysiske. Det gjelder individuelt, gruppe og klubben som helhet.

Med forskjellige ambisjoner og evner mener vi:

  • Dansere som ønsker og har potensiale til å bli en danser i verdenstoppen
  • Dansere som ønsker å danse kun for å ha det gøy
  • Dansere som har fysiske eller psykiske begrensninger


Danseklubben 2Dance

Org.nr: 993841994

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.