Roller under konkurranser

Vi gjør vårt beste for å organisere en vaktordning slik at det er trener(e) tilstede på konkurransene. Trenerens rolle er å følge med på alle som er på gulvet og gi tilbakemelding til de som ønsker å få det.

Alle får tilbakemelding men det forutsetter at danseren kommer til treneren. Det er i så fall viktig at danseren venter til neste opphold mellom rundene slik at treneren har mulighet til å følge med de danserne som der og da er på gulvet.

Vi organiserer felles oppvarming også, så fremt det er trenerkapasitet til det. Dersom det ikke er kapasitet må hver og en sørge selv for oppvarming. Vi bruker våre oppvarmingsrutiner kontinuerlig på trening og dansere kan dette. De er i stand til å gjennomføre oppvarmingen selv. Det er viktig at foreldre anmoder barna om å gå sammen og gjøre oppvarmingen sammen.

Foreldrene må selv sørge for det praktiske; hår-oppsett, sminking, henting av startnummer og annet. Foreldre må være flinke å spørre hverandre om hjelp seg i mellom ved behov, og minst mulig belaste treneren med praktiske gjøremål slik at treneren kan fokusere mest mulig på å følge med og gi tilbakemeldinger.

Danserne er ofte i hallen over lang tid av gangen. Det er foreldrenes ansvar å sørge for at de tar til seg tilstrekkelig næring og veske slik at de greier å opprettholde nødvendig energinivå gjennom dagen.

Kontakt oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.